उत्पादन प्रक्रिया

1.Twisting copper

01

तांबे फिरवणे

2.Extrudering1

02

बाहेर काढणे

3.Twisting

03

पिळणे

4.Spiralling Al-foil

04

सर्पिलिंग अल-फॉइल

5.Papering Al-foil4

05

पेपरिंग अल-फॉइल

6.Braiding

06

ब्रेडिंग

7.Papering jacket3

07

पॅपरिंग जॅकेट

8.Cutting cable

08

केबल कापणे

9.Injection-moulding magnetic ring

09

इंजेक्शन- मोल्डिंग चुंबकीय रिंग

10.Cutting outside jacket1

10

बाहेरील जॅकेट कापणे

11.Auto-cutting Al-foil1

11

अल-फॉइल (ऑटो) कापणे

12.Soldering2

12

 

सोल्डरिंग / ऑटो- सोल्डरिंग

13.First testing

13

चाचणी 1

14.Die-casting inner Molded

14

डाई-कास्टिंग आतील मोल्डेड

15.Second testing1

15

चाचणी 2

16.Die- casting Outer Molded5

16

डाई-कास्टिंग आऊटर मोल्डेड

17.Product testing1

17

चाचणी 3

18.Spiraling cable1

18

सर्पिलिंग केबल

19.Polybag packing

19

पॉलीबॅग पॅकिंग

20.Box packing2

20

बॉक्स पॅकिंग